Поиск по слову trả дал один результат
VI вьетнамский RU русский
trả платить (vt)
trả оплатить (vt)
trả заплатить (vt)
trả (v) [return] возвраща́ть (v) [return] (v)
trả (v n) [to give something back to its original holder or owner] возвраща́ть (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v)
VI вьетнамский RU русский
trả (v) [return] верну́ть (v) [return] (v n)
trả (v n) [to give something back to its original holder or owner] верну́ть (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v n)
trả (v n) [to give something back to its original holder or owner] возврати́ть (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v n)
trả (v) [return] отдава́ть (v) [return] (v n)
trả (v) [return] отда́ть (v) [return] (v)