Поиск по слову возвраща́ть дал 4 результатов
RU русский VI вьетнамский
возвраща́ть (v) [return] (v) trả (v) [return]
возвраща́ть (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v) trả (v n) [to give something back to its original holder or owner]
возвраща́ть (v) [return] (v) trả lại (v) [return] (v n)
возвраща́ть (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v) trả lại (v n) [to give something back to its original holder or owner] (v n)