Поиск по слову tổ chức дал один результат
VI вьетнамский RU русский
tổ chức организация (f)
tổ chức (n v) [to give shape] придава́ть (n v) [to give shape] (adj v n)
tổ chức (n v) [to give shape] формова́ть (n v) [to give shape] (n v)
tổ chức (n v) [to give shape] формирова́ть (n v) [to give shape] (n v)
tổ chức (n v) [to give shape] образо́вывать (n v) [to give shape] (n v)
VI вьетнамский RU русский
tổ chức (n v) [to give shape] образова́ть (n v) [to give shape] (n v)