Поиск по слову sông Hằng дал 2 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
sông Hằng Ганг
sông Hằng (proper) [the sacred river] Ганг (proper) [the sacred river]

VI RU Переводы слова sông

sông река (f)
sông речка {f} (réčka)
sông (n v) [large stream which drains a landmass] река́ (n v) [large stream which drains a landmass] (n v)
sông (n v) [large stream which drains a landmass] р́ечка (n v) [large stream which drains a landmass] (n v)
sông (proper) [river] Янцзы́ (proper) [river] (proper)
sông (proper) [river] Чанцзя́н (proper) [river] (proper)

VI RU Переводы слова hằng

Hằng Ганг
Hằng (proper) [the sacred river] Ганг (proper) [the sacred river]