Поиск по слову quận hạt дал 4 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
quận hạt графство (nt)
quận hạt (n) [administrative region of various countries] гра́фство (n) [administrative region of various countries] (n)
quận hạt (n) [administrative region of various countries] о́круг (n) [administrative region of various countries] (proper)
quận hạt (n) [administrative region of various countries] уе́зд (n) [administrative region of various countries] (n)

VI RU Переводы слова quận

quận графство (nt)
quận (n v) [administrative division] о́бласть (n v) [administrative division] (n)
quận (n) [administrative region of various countries] гра́фство (n) [administrative region of various countries] (n)
quận (n v) [administrative division] райо́н (n v) [administrative division] (n)
quận (n v) [administrative division] о́круг (n v) [administrative division] (proper)
quận (n) [administrative region of various countries] о́круг (n) [administrative region of various countries] (proper)
quận (n) [administrative region of various countries] уе́зд (n) [administrative region of various countries] (n)

VI RU Переводы слова hạt

hạt графство (nt)
hạt семя (nt)
hạt семена {n} (semená)
hạt (n v) [fertilized grain] се́мя (n v) [fertilized grain] (n v)
hạt (n v) [fertilized grain] семена́ (n v) [fertilized grain] (n v)
hạt (n adj) [beans] ко́фе (n adj) [beans] (n adj)
hạt (n adj) [beans] кофе́йное (n adj) [beans] (n adj)