Поиск по слову nòng nọc дал 2 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
nòng nọc головастик
nòng nọc (n) [toad or frog larva] голова́стик (n) [toad or frog larva] (n)

VI RU Переводы слова nòng

nòng (n v) [metallic tube of a gun] (n v) ствол (n v) [metallic tube of a gun] (m)