Поиск по слову ma sói дал один результат
VI вьетнамский RU русский
ma sói оборотень
ma sói волкулак {m} (volkulák)
ma sói волколак {m} (volkolák)
ma sói вервольф {m} (volkolák)
ma sói (n) [wolflike human] о́боротень (n) [wolflike human] (n)
VI вьетнамский RU русский
ma sói (n) [wolflike human] волкула́к (n) [wolflike human] (n)
ma sói (n) [wolflike human] волкола́к (n) [wolflike human] (n)
ma sói (n) [wolflike human] верво́льф (n) [wolflike human] (n)

VI RU Переводы слова ma

ma дьявол (m)
ma призрак (m)
ma чёрт (m)
ma (n v) [a creature of hell] чёрт (n v) [a creature of hell] (m)
ma сатана
ma фантом
ma привидение
ma бес {m} (b'es)
ma (n v) [a creature of hell] бес (n v) {m} [a creature of hell] (b'es)
ma (n) [ghostly apparition] привиде́ние (n) [ghostly apparition] (n)

VI RU Переводы слова sói

sói волк (m)
sói (n v) [animal] волк (n v) [animal] (m)
sói волчица (f)
sói (n v) [animal] волчи́ца (n v) [animal] (n)