Поиск по слову loại дал один результат
VI вьетнамский RU русский
loại род (m)
loại (n v) [grouping based on shared characteristics] род (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
loại вид (m)
loại (n v) [grouping based on shared characteristics] вид (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
loại сорт (m)
VI вьетнамский RU русский
loại (n v) [grouping based on shared characteristics] тип (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
loại разновидность