Поиск по слову lãnh thổ дал 4 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
lãnh thổ территория (f)
lãnh thổ (n) [large tract of land] земля́ (n) [large tract of land]
lãnh thổ (n) [large tract of land] ме́стность (n) [large tract of land] (n)
lãnh thổ (n) [large tract of land] террито́рия (n) [large tract of land] (n)

VI RU Переводы слова thổ

thổ земля (f)
thổ (proper n v) [one of the five basic elements] земля́ (proper n v) [one of the five basic elements]