Поиск по слову Kim Trướng hãn quốc дал 2 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
Kim Trướng hãn quốc Золотая Орда
Kim Trướng hãn quốc (proper) [the Mongol invaders] Золота́я Орда́ (proper) [the Mongol invaders] (proper)

VI RU Переводы слова kim

kim золото (nt)
kim аурум {m} (áurum)
kim (n adj v) [element] зо́лото (n adj v) [element] (n adj v)
kim (n adj v) [element] а́урум (n adj v) [element] (n adj v)
kim (n adj v) [element] зла́то (n adj v) [element] (n adj v)

VI RU Переводы слова hãn

Hãn Хан (титул)

VI RU Переводы слова quốc

quốc край (m)
quốc (n adj) [nation state] край (n adj) [nation state] (m)
quốc держава (f)
quốc страна (f)
quốc государство (nt)
quốc (n adj) [nation state] госуда́рство (n adj) [nation state] (n v)
quốc (n adj) [nation state] держа́ва (n adj) [nation state] (n v)
quốc (n adj) [nation state] страна́ (n adj) [nation state] (n adj)