Поиск по слову kiểu дал один результат
VI вьетнамский RU русский
kiểu (n v) [grouping based on shared characteristics] (n v) род (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
kiểu (n v) [grouping based on shared characteristics] (n v) вид (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
kiểu (n v) [computing theory: tag indicating data type] (n v) тип (n v) [computing theory: tag indicating data type] (m)
kiểu (n v) [grouping based on shared characteristics] (n v) тип (n v) [grouping based on shared characteristics] (m)
kiểu (n v) [computing: file type] (n v) форма́т (n v) [computing: file type] (n v)