Поиск по слову dạy bảo дал один результат
VI вьетнамский RU русский
dạy bảo обучать (vt)
dạy bảo учить (vt)
dạy bảo научить (vt)
dạy bảo преподавать (prepodavát’)
dạy bảo (v) [to pass on knowledge] учи́ть (v) [to pass on knowledge] (n v)
VI вьетнамский RU русский
dạy bảo (v) [to pass on knowledge] преподава́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy bảo (v) [to pass on knowledge] научи́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy bảo (v) [to pass on knowledge] обуча́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy bảo (v) [to pass on knowledge] обучи́ть (v) [to pass on knowledge] (v)

VI RU Переводы слова dạy

dạy обучать (vt)
dạy учить (vt)
dạy научить (vt)
dạy преподавать (prepodavát’)
dạy (v) [to pass on knowledge] учи́ть (v) [to pass on knowledge] (n v)
dạy (v) [to pass on knowledge] преподава́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy (v) [to pass on knowledge] научи́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy (v) [to pass on knowledge] обуча́ть (v) [to pass on knowledge] (v)
dạy (v) [to pass on knowledge] обучи́ть (v) [to pass on knowledge] (v)

VI RU Переводы слова bảo

bảo (v n) [to pass information] (v n) говори́ть (v n) [to pass information] (n v)
bảo (v n) [to pass information] (v n) сказа́ть (v n) [to pass information] (v int n)