Поиск по слову A-rập thống nhất Ê-mi-rát дал один результат
VI вьетнамский RU русский
A-rập thống nhất Ê-mi-rát (proper) [country in the Middle East] Объединённые Ара́бские Эмира́ты (proper) [country in the Middle East] (proper)
A-rập thống nhất Ê-mi-rát (proper) [country in the Middle East] Эмира́ты (proper) [country in the Middle East] (proper)
A-rập thống nhất Ê-mi-rát (proper) [country in the Middle East] Ара́бские Эмира́ты (proper) [country in the Middle East] (proper)