Поиск по слову от дал 2 результатов
RU русский VI вьетнамский
от (prдp + gen) từ
от (prep) [with the source or provenance of or at] (prдp + gen) từ (prep) [with the source or provenance of or at]