Поиск по слову де́вушка дал один результат
RU русский VI вьетнамский
де́вушка (n) [a female partner in a romantic relationship] (n v) người yêu (n) [a female partner in a romantic relationship]
де́вушка (n) [young female] (n v) con gái (n) [young female]
де́вушка (n) [young female] (n v) cô gái (n) [young female]
де́вушка (n) [young female] (n v) gái (n) [young female]
де́вушка (n) [a female partner in a romantic relationship] (n v) bạn gái (n) [a female partner in a romantic relationship] (n)