Поиск по слову в то вре́мя как дал 4 результатов
RU русский VI вьетнамский
в то вре́мя как (adv conj pronoun n) [at what time] (adv conj pronoun n) khi (adv conj pronoun n) [at what time]
в то вре́мя как (adv conj pronoun n) [at what time] (adv conj pronoun n) khi nào (adv conj pronoun n) [at what time]
в то вре́мя как (adv conj pronoun n) [at what time] (adv conj pronoun n) lúc nào (adv conj pronoun n) [at what time]
в то вре́мя как (adv conj pronoun n) [at what time] (adv conj pronoun n) bao giờ (adv conj pronoun n) [at what time] (adv conj pronoun n)

RU VI Переводы слова в

в trong
в (adj n) [not in danger] an toàn (adj n) [not in danger] (adj n)
в
в tại

RU VI Переводы слова то

то {n} đó
то (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] {n} đó (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
то (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] {n} cái đó (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
то (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] {n} kia (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
то (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] {n} cái kia (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
то {n} cái đó
то {n} kia
то {n} cái kia

RU VI Переводы слова вре́мя

вре́мя (int n v) [quantity of availability in time] (n v) thời gian (int n v) [quantity of availability in time]

RU VI Переводы слова как