Поиск по слову faccia дал один результат
IT итальянский RU русский
faccia {f} лицо (nt)
faccia (n v) [geometry: bounding surface of a polyhedron] {f} грань (n v) [geometry: bounding surface of a polyhedron]
faccia (n v) [flat surface of an object] {f} сторона́ (n v) [flat surface of an object] (n v)
faccia (n v) [facial expression] {f} выраже́ние лица́ (n v) [facial expression] (n v)
faccia (n v) [facial expression] {f} грима́са (n v) [facial expression] (n v)
IT итальянский RU русский
faccia (n v) [facial expression] {f} физионо́мия (n v) [facial expression] (n v)
faccia (n v) [public image] {f} лицо́ (n v) [public image] (n v)
faccia (n v) [public image] {f} о́блик (n v) [public image] (n v)
faccia (n v) [public image] {f} и́мидж (n v) [public image] (n v)

Переводы с языка «итальянский» на язык «русский»

IT Синонимы слова faccia RU Переводы
apparenza [sembianza] f выраже́ние лица (n)
aria [sembianza] f напе́в (n v)
figura [sembianza] f фо́рма (n v)
costituzione [sembianza] f телосложе́ние (v n)
espressione [sembianza] f выраже́ние (n)
immagine [sembianza] f картина (f)
atteggiamento [sembianza] m поведе́ние (adj n)
portamento [sembianza] m похо́дка (v n)
profilo [sembianza] m очерта́ние (n)
aspetto [sembianza] m грань
dritto [recto] m торчащий (adj v)
cipiglio [espressività] m нахму́ренность (n v)
lato [aspetto] m сторона́ (n v)
piano [aspetto] m пролёт (m)
viso [volto] m лицо (nt)
fronte [prospetto] f атмосфе́рный (adj n)
facciata [prospetto] f прикры́тие (n)
lineamenti [espressione] (mp черта́ (n v)
volto [espressione] лицо (nt)
fianco [costa] m фланг (adj n v)