Поиск по слову common whitefish дал один результат
EN английский RU русский
common whitefish (n) [''Coregonus lavaretus''] (n) обыкнове́нный сиг (n) [''Coregonus lavaretus''] (n)

EN RU Переводы слова common

common (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] распространённый (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] (adj)
common (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] обы́чный (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] (adj)
common (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] повсеме́стный (adj n v) [found in large numbers or in a large quantity] (adj n v)

EN RU Переводы слова whitefish

whitefish (n) [fish of the genus ''Coregonus''] сиг (n) [fish of the genus ''Coregonus''] (n)